Styropor kranse

Forside - Hobby - Styropor - Styropor kranse

Styropor Ringe

7,5 cm

209007

1 stk.

4,50

209107

10 stk.

43,00

209207

25 stk.

101,50

209307

100 stk.

382,00

12 cm

209012

1 stk.

10,00

209112

10 stk.

95,00

209212

25 stk.

225,00

209312

100 stk.

850,00

17 cm

209017

1 stk.

18,00

209117

10 stk.

180,50

209217

25 stk.

427,50

209317

100 stk.

1615,00

Oval

22x16

cm

209007

1 stk.

7,50

209107

10 stk.

71,50

209207

25 stk.

169,00

209307

100 stk.

637,50